Gemiste subsidies en controle van de Belastingdienst

Het (arbeids)verleden van een medewerker bepaalt in grote mate welke kortingen en subsidies u als werkgever kunt aanvragen. De Nederlandse Sociale Zekerheid en haar verzekeringen geeft werkgevers soms extra middelen bij een dienstverband. Het voor uw personeel signaleren van deze kortingen, subsidies en overige voorzieningen is een continue bezigheid waarbij de voorwaarden, bedragen en richtlijnen frequent wijzigen.

Zo kunnen werkgevers een fiscale compensatie in de vorm van een korting op de WIA/WAO- en WW-premie ontvangen indien zij een arbeidsgehandicapte werknemer aannemen of een werknemer van 50 jaar of ouder die bijvoorbeeld een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Sinds 2014 is daar een korting voor jongere werknemers uit de WW of de bijstand bijgekomen.

De fiscale regelingen zoals hierboven zijn slechts een klein deel van de mogelijkheden om uw loonkosten te verlagen. Gemeentelijke participatiebudgetten, regelingen van het UWV, het Europees Sociaal Fonds en O&O fondsen zijn bij een gerichte aanvraag voor u beschikbaar.

Werkgevers mochten tot eind 2013 tevens op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) minder belasting en premies betalen voor diverse werknemers die zij een opleiding aanbieden. De afdrachtsvermindering had als doel het stimuleren van werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs. Deze regeling is in verband met het grote misbruik vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

Administratieve verplichtingen
Voor elke werknemer moet u per aangifte loonheffingen bijhouden hoeveel korting u hebt toegepast. Deze gegevens bewaart u bij uw loonadministratie. Daarnaast moet u volgens het handboek loonheffingen onder andere voor de WVA een kopie van de leer- werkovereenkomst of de verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) bij uw loonadministratie bewaren en bij de premiekortingen de doelgroepverklaring. Afdrachtvermindering kon u niet meer toepassen als een werknemer het examen heeft gehaald of tussentijds met zijn opleiding stopt. Daarnaast zijn er diverse eisen waaraan de desbetreffende opleiding moet voldoen.

Controle van de Belastingdienst
De Belastingdienst is een grote controle naar het WVA gebruik tussen 2009 en 2013 gestart. Daarbij wordt de leerling-administratie van de werkgever beoordeeld op volledigheid en juistheid. Zo kan de controleur om alle overeenkomsten, diploma’s of stukken vragen waaruit blijkt dat de leerling is gestopt met de opleiding. Tevens worden de presentielijsten en in sommige gevallen ook de verzuimregistratie gecontroleerd. Daarnaast kan er veel overige informatie worden gevraagd aan uw praktijkbegeleider. Uit onze ervaring blijkt dat de controle verder gaat dan de vereiste documentatie volgens het handboek loonheffingen.

Krijgt u een dergelijke controle, dan staan wij u graag bij.

Onze scan van de nog onbenutte regelingen loont eigenlijk altijd. Door de grote hoeveelheid regelingen en veranderingen in regelingen, weten onze consultants altijd besparingen te vinden. Daarnaast krijgt u praktische adviezen om uw loonkosten te verlagen.