Participatiewet

De Participatiewet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking door middel van werk in hun eigen onderhoud te laten voorzien. De wet grijpt in op de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

Quotumregeling

Tevens wordt bij de Participatiewet de Quotumregeling vervroegd ingevoerd als niet wordt voldaan aan de afspraak dat werkgevers in de marktsector in 2015 minimaal 6.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gecreëerd.
Voor de overheidssector lag de tussentijdse doelstelling op 3.000 nieuwe banen. Uiteindelijk dienen beide sectoren ten einde van 2025 tenminste 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd te hebben. 


Doel van het quotum is het vergroten van het aantal werkplekken voor arbeidsgehandicapten bij reguliere werkgevers. Wanneer de quotumregeling ingevoerd wordt, betekent dit dat u, als werkgever, minimaal een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst moet hebben. Dit gaat op basis van een dynamische formule die 1 januari 2013 als index neemt. Per niet vervulde arbeidsplaats zal u een boete van €5.000 euro moeten betalen.Inmiddels is bekend gemaakt dat beide sectoren op schema lopen volgens de banenafspraak. Hierdoor treedt de quotumregeling, een eventuele boete voor werkgevers die onvoldoende werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, nog niet in werking. Het kabinet blijft hiervoor echter de vinger aan de pols houden.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

De overheid verzoekt u om een actieve bijdrage te leveren aan de ‘inclusieve arbeidsmarkt’ door nieuwe werknemers aan te nemen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Indien de sectoren volgens de banenafspraak onvoldoende banen realiseren riskeert u als werkgever een boete. Jaarlijkse worden er één-metingen uitgevoerd welke aangeven of de sectoren wel op schema lopen volgens de banenafspraak.

Gemeenten
Gemeenten krijgen een belangrijke rol in de Participatiewet. De centrale gedachte daarachter is dat gemeenten, als overheidslaag die het dichtst bij de bevolking staat, maatwerk kunnen leveren en versnippering kunnen tegengaan. Het kabinet is daarbij van mening dat het door de decentralisaties goedkoper kan; er wordt ook fors bezuinigd. Hierdoor ontstaat tevens een complex stelsel van gemeentelijke regelingen, subsidies en budgetten waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

Wat kunt u nu al doen?

Het is van groot belang dat u weet wie er binnen uw organisatie met een arbeidsgehandicaptenstatus werkzaam is. U heeft mogelijk nog recht op ongebruikte financiële regelingen wanneer u personen uit de doelgroep in dienst heeft. Human Capital Scan adviseert u bij het verkrijgen van dit inzicht conform huidige wet- en regelgeving. Zo kunt u tijdig bepalen of u zich voldoende inzet voor de banenafspraak.

Wat kunt u nu al doen?

Het is van groot belang dat u weet wie er binnen uw organisatie met een arbeidsgehandicaptenstatus werkzaam is. U heeft mogelijk nog recht op ongebruikte financiële regelingen wanneer u personen uit de doelgroep in dienst heeft. Human Capital Scan adviseert u bij het verkrijgen van dit inzicht conform huidige wet- en regelgeving. Zo kunt u tijdig bepalen of u zich voldoende inzet voor de banenafspraak.

Zoals gebruikelijk, starten we met een scan. Deze scan geeft inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden en verbeterpunten. Deze eerste scan is eveneens op basis van no-cure / no-pay en verplicht een werkgever tot niets!

Wilt u eerst meer informatie? Human Capital Scan heeft onlangs een website gelanceerd waarop werkgevers meer informatie kunnen vinden over de Participatiewet, de Wet banenafspraak en de Quotumwet. U vindt deze hier. Via deze link vindt u meerdere praktijkvoorbeelden van de banenafspraak.