Eigenrisicodragen WGA en Ziektewet

De Nederlandse overheid legt in toenemende mate de (financiële) verantwoordelijkheid voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid bij de werkgever. Middels premieheffing is de werkgever verantwoordelijk voor zijn instroom in de WGA en de Ziektwet.

Om meer eigen sturing te krijgen en actief de kosten van deze premies te verlagen, kiezen werkgevers voor het 'eigenrisicodragen'. Dat kan nu voor de WGA (vast) en de Ziektewet. Werkgevers kunnen dan hun risico bij een verzekeraar onder brengen of in sommige situaties het risico van de arbeidsongeschiktheid zelf dragen.

Uiteraard is het van groot belang dat een dergelijke keuze weloverwogen wordt genomen. Gezien de looptijd van ZW- en WGA-uitkeringen kunnen er 12 jaar lang kosten verhaald worden op de werkgever. Dit betekent dat de werkgever 12 jaar lang risico loopt. Dit wordt ook wel het 12-jaarsrisico genoemd.

Samengang WGA
Om verzekeraars de kans te bieden om goed voorbereid in de markt te stappen wordt de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s een jaar uitgesteld waarmee de invoering wordt verschoven naar 1 januari 2017. Dit extra jaar geeft verzekeraars de kans de actuariële gegevens die recent met UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoeven van hun risicoanalyse. Bovendien stelt dit voorbereidingsjaar verzekeraars beter in staat re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten.

Lees hier de toelichting van Minister Asscher: Link

Onze dienstverlening
Human Capital Scan levert hier onafhankelijke ondersteuning en advisering. Overweegt u om eigenrisicodrager voor de WGA of de Ziektewet te worden of overweegt u om terug te gaan naar het UWV? Dan beoordelen we met u wat de beste keuze is. Wij kijken niet alleen naar de financiele belangen, maar ook naar de toekomstige risico's, organisatorische belangen en bedrijfsontwikkelingen. 

U vindt hier meer informatie over onze dienstverlening.