Werkwijze

'Kennis delen' staat bij Human Capital Scan centraal. Wij helpen u graag met de toepassing van Sociale Zekerheidswetgeving op een wijze die past bij uw organisatie en uw mensen.

Human Capital Scan vindt dat u (terug) moet krijgen waar u recht op heeft. Bij de besparingsonderzoeken hanteren we een werkwijze waarbij een zeer grondig dossieronderzoek de basis vormt. 

Tijdens dit onderzoek worden alle (personeels)dossiers van uw organisatie handmatig gescand. Daarnaast verzamelen we alle beschikbare informatie bij de financiële administratie, de personeelsafdeling, het UWV en het management. Deze relatief arbeidsintensieve werkwijze levert een grote meerwaarde voor u op.  Overigens werkt Human Capital Scan daarbij uiteraard onder de strikte regels van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Na het onderzoek informeren wij u over de resultaten en de aandachtspunten op een heldere en begrijpelijke wijze. 

P&O adviseurs en accountants

Human Capital Scan biedt HR-specialisten aanvullende financiële kennis. Bovendien kunt u bij ons terecht voor een aantal specifieke diensten. Denkt u daarbij aan begeleiding en advies bij het uittreden uit het publieke bestel (eigenrisico dragen van WGA). Maar ook aan begeleiding bij fusie of splitsing van bedrijven (met o.a. het inrichten van de aansluitnummers en bijbehorende Pemba-problematiek).

Ook kunt u bij ons terecht voor professionele ondersteuning bij juridische kwesties over sociale zekerheid. Onze deskundigen geven advies en bemiddelen voor u. En waar nodig voeren zij ook de bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV voor u uit.