Privacy statement

Wij verwerken voor onze opdrachtgevers persoonsgegevens. Deze verwerking geschied met de groots mogelijk aandacht voor compliance en beveiliging. Daarbij bepalen wij doel en middelen niet zelfstandig en sluiten wij met onze opdrachgevers een verwerkersovereenkomst met een nadere uitwerking van de activiteit in een privacyprotocol. Onze opdrachtgevers zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Om betrokkenen zo optimaal mogelijk te informeren, heeft HCS het onderstaande privacy statement opgesteld. We verzoeken u vriendelijk deze privacy statement goed door te lezen en bij eventuele vragen contact met ons op te nemen.

PRIVACY STATEMENT