Doelgroepregister online

Donderdag 5 november 2015

Bron: UWV.nl (5 november 2015)

Sinds 5 november 2015 is het doelgroepregister online. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal op uwv.nl controleren of een sollicitant of werknemer hierin opgenomen is.

Werkgeversportaal
Het werkgeversportaal is de beveiligde omgeving voor werkgevers op uwv.nl. Als u hier nog geen account voor heeft, dan kunt u een account aanvragen. Burgers kunnen binnenkort zelf ook controleren of zij in het doelgroepregister zijn opgenomen. Dat kan via Mijn UWV op uwv.nl.

Wat is het doelgroepregister?
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. UWV beheert dit register. De banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 extra banen realiseren. De overheid 25.000.

Participatiewet
Door deze afspraken in de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat meer mensen sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. Het gaat om mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering.


Terug naar overzicht