Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen

Donderdag 5 juni 2014

Diverse onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juni 2014 zouden ingaan, worden uitgesteld tot 1 januari 2015. Zo krijgen werkgevers meer tijd om zich voor te bereiden, aldus minister Asscher bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel wel aangenomen.

Minister Asscher: "Ten slotte de wel zeer breed geuite zorgen over de inwerkingtredingsdatum van het aantal bepalingen dat per 1 juli moet ingaan. Ik heb u goed gehoord. Ik wil recht doen aan de Eerste Kamer, juist ook in dit debat, en ben bereid daar gevolg aan te geven. Dat er een volgorde zat in eerst de verbetering van de positie van flexarbeiders en later het ontslag, was een beoogd voornemen. Deze Kamer zegt dat je na stemming minder dan drie weken hebt om voor te lichten. Mevrouw Kneppers zei scherp dat niet van iedere werkgever verwacht mag worden dat hij het sociaal akkoord kent. Dat heeft grond, moet ik aan de Kamer toegeven. Ik zal de inwerkingtreding van die bepaling op 1 januari stellen. Dat geeft voldoende tijd om met anderen, ook met werkgevers, voorlichting te geven. Dat biedt werkgevers ook voldoende tijd om zich voor te bereiden op de aanstaande wijziging. Ik hoop dat de Kamer ziet dat ik haar tegemoet kom in dit bezwaar dat van alle kanten geuit werd.

Het gaat dan om de volgende onderdelen:

  • Afschaffing van de proeftijd voor korte contracten
  • Nieuwe regels voor het concurrentiebeding in tijdelijke contracten
  • Nieuwe wettelijke aanzegtermijn bij het niet verlengen van tijdelijke contracten
Hierdoor hebben werkgevers langer de tijd om hun standaard contracten aan te laten passen.

Terug naar overzicht