Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Woensdag 26 november 2014

Graag ontvangen wij een kopie van uw Belastingdienst beschikking via: premiecheck@hcsmail.nl

U heeft onlangs de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (premie Whk) 2015 ontvangen. Zo niet, dan ontvangt u deze binnen enkele dagen van de Belastingdienst. Ook indien u eigen risicodrager bent voor de WGA of Ziektewet zult u deze beschikking ontvangen. Via deze beschikking communiceert de Belastingdienst het premiepercentage dat uw organisatie in 2015 moet afgedragen.

Waarom betaalt u de premie?

Werkgevers worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage aan onze Sociale Zekerheid. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid betalen werkgevers vanaf 2014 de lasten voor Ziektewetuitkeringen aan hun (ex)werknemers zoals werkgevers al langere tijd betalen voor de WGA uitkeringen aan hun (ex)werknemers. In 2015 zal de Belastingdienst de uitkeringen die in 2013 zijn uitbetaald doorbelasten aan de werkgever in Nederland. Ook uw organisatie zal deze premie moeten afdragen. Meer achtergrond informatie kunt u op onze 'werkhervattingskas-pagina' en 'premiecheck-pagina' vinden.

De premielast is dit jaar aanzienlijk gestegen van maximaal 3,88% (in 2014) naar maximaal 4,28% van uw loonsom in 2015.

Fouten in uw premie
De premie Whk 2015 is gebaseerd op uitkeringen die in 2013 door de Belastingdienst zijn uitbetaald. Deze uitkeringen kunnen al vanaf 2007 zijn ontstaan. In de systemen van het UWV worden deze uitkeringen aan de werkgever gekoppeld om de premie te kunnen berekenen. Hierbij worden alarmerend veel fouten gemaakt. Ook past het UWV de wetgeving en richtlijnen regelmatig onjuist of onvolledig toe, wat leidt tot onterecht hoge premies voor werkgevers.

Een inhoudelijke controle van uw premie is erg belangrijk!

Wij ontvangen graag een kopie van de beschikking zodra u deze ontvangt, zodat wij de controle voor u kunnen opstarten. U kunt de beschikking mailen aan premiecheck@hcsmail.nl


Terug naar overzicht