Werkhervattingskas 2019

Donderdag 29 november 2018

Controle van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas loont!
U ontvangt de beschikking binnen enkele dagen. Deze beschikking genaamd, gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 (premie Whk), bevat de te betalen premie voor 2019. Onze controle van deze premie heeft in het verleden ruim 120 miljoen euro opgeleverd.

De premielast is aanzienlijk: maximaal 4,72% van uw loonsom.

Fouten in uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?
De premie Whk grijpt terug op uitkeringen vanaf 2009 tot heden. Deze uitkeringen worden achteraf gekoppeld aan werkgevers om de premiehoogte te bepalen. De Premiecheck maakt de daarbij ontstane fouten inzichtelijk.

Daarnaast heeft het UWV richtlijnen opgesteld waarlangs zij behoort te werken. Uit eerdere controles blijkt dat ook hier fouten worden gemaakt en werkgevers onterecht uitkeringen doorbelast krijgen. Het verhalen van een uitkering op een werkgever is onderhevig aan veel regels. Human Capital Scan toetst alle uitkeringen en zorgt voor een verlaging van uw premie.

Controle van uw premie door Human Capital Scan
We zijn gespecialiseerd in deze controles en controleren jaarlijks voor vele honderden werkgevers hun premies. Wij kunnen u ontlasten door het traject, van analyse tot een inhoudelijk bezwaar, uit te voeren. Onze expertise staat garant voor een maximaal resultaat. De Premiecheck op uw Whk premie gebeurt op basis van een ‘no cure, no pay ‘ overeenkomst. U betaalt alleen indien er concrete resultaten geboekt worden.

Mocht u meer over ons willen weten, dan hopen wij dat onze referenties u kunnen overtuigen. Enkele van onze referenties en testimonials vindt u op onze website.

Urgentie en bezwaartermijn
De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken. Indien u daar geen gebruik van maakt, dan is daarna alleen een ambtshalve correctie van uw premie mogelijk.

Wij attenderen u erop dat tijdens de PremieCheck van vorig jaar zeer veel fouten zijn gecorrigeerd. Een controle van uw premie 2019 is zeker belangrijk.

Wij helpen u graag
Via onze website kunt u een bericht achterlaten, dan bellen wij u direct. U kunt uzelf ook aanmelden voor de premiecheck via dit formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 


Terug naar overzicht