Werkhervattingskas 2017

Dinsdag 29 november 2016

Binnen enkele dagen ontvangen werkgevers de ‘gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2017’. Een belangrijke premie die uw loonkosten verhoogt.

De maximale premie is ook dit jaar weer aanzienlijk. Tot 4,36% van loonsom.

De premie Whk grijpt terug op uitkeringen vanaf 2007 tot heden. Deze uitkeringen worden achteraf gekoppeld aan werkgevers om de premiehoogte te bepalen. Daarbij worden vaak fouten gemaakt. U betaalt de premie over uw loonsom, dus een marginale fout kan grote financiële consequenties hebben. Daarnaast heeft het UWV richtlijnen opgesteld waarlangs zij zelf behoort te werken. Uit eerdere controles blijkt dat ook hier fouten in worden gemaakt en werkgevers onterecht uitkeringen doorbelast krijgen. Daarom ontvangen onze specialisten graag uw premie ter beoordeling.

Mail uw beschikking aan: premiecheck@hcscan.nl dan verzorgen wij voor u de controle.

Onze PremieCheck bestaat concreet uit:

  1. Controle van de gedifferentieerde premie Whk en haar grondslag;
  2. Terugvorderen van reeds teveel betaalde premie;
  3. Op verzoek: advies over toekomstig ‘Ziektewet of WGA eigenrisicodragen';


Terug naar overzicht