Werkgeverspremies WGA en ZW 2017 bekend

Vrijdag 2 september 2016

Het UWV publiceerde op 1 september 2016 de gedifferentieerde premies voor de WGA en ZW van 2017. De gemiddelde premie van de WGA-verzekering voor 2017 is ten opzichte van 2016 met 0,03 procentpunt omhoog gegaan. De ZW-premie daalt licht met 0,01 procentpunt. De maximumpremie, die werkgevers kunnen ontvangen voor de WGA, is verder gestegen.

De minimale WGA-premie voor grote werkgevers bedraagt in 2017 0,18%. Deze is gelijk gebleven, aangezien de minimale premie voor WGA-vast en de WGA-flex in 2016 tezamen ook 0,18% bedroegen. De maximale premie is echter omhoog gegaan. Dit laat zien dat de bandbreedte groter is geworden. De WGA-vast en WGA-flex premies bedroegen in 2016 tezamen maximaal 2,84%. In 2017 wordt de nieuwe maximum WGA-totaalpremie echter 2,96%, waardoor grote werkgevers (die zich momenteel al op de maximumpremie bevinden) op een hogere WGA-premie uit kunnen komen. 

Samenvoeging WGA
Per 1 januari 2017 worden de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd. De samengevoegde premie gaat dan verder onder de noemer WGA-Totaalpremie.

Eigenrisicodragers
Het UWV geeft verder aan dat zij, door de wetswijzigingen die per 1 januari 2017 ingaan, een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers voor de WGA verwacht. In 2015 waren er 66.000 eigenrisicodragers voor de WGA en in 2016 is dit aantal gedaald naar 56.000. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is daarmee gedaald van 43% naar 41%. Het UWV verwacht dat dit marktaandeel niet verder zal afnemen, maar zal stabiliseren op 41%.

Wanneer men echter kijkt naar het aandeel eigenrisicodragers op basis van de loonsom, kan men een groot verschil zien tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Zo is momenteel 28% van de middelgrote werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA-vast. Dit in tegenstelling tot de groep van grote werkgevers waar maar liefst 49% eigenrisicodrager is voor de WGA-vast (zie de onderstaande illustratie).

 Eigenrisicodragers 2016

Ook voor de ZW-premie kunnen werkgevers eigenrisicodragers worden. Hierin is juist een toename te zien. Zo waren er in 2015 6.700 eigenrisicodragers voor de ZW. Dit aantal is in 2016 verhoogd naar 7.900. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is hierdoor gestegen van 30% naar 35%. Het UWV verwacht een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 40%.

Op basis van de loonsom hebben 50% van de grote werkgevers momenteel gekozen voor eigenrisicodragerschap. Bij de groep van middelgrote werkgevers is dit slechts 9%.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de werkgeverspremies op de pagina Werkhervattingskas. Op deze pagina vindt u meer informatie over eigenrisicodragerschap.

Bron: UWV


Terug naar overzicht