Weinig banen voor mensen met een beperking in de overheid

Maandag 28 maart 2016

Sinds begin 2013 heeft de overheid slechts 152 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit steekt schril af in vergelijking met de 3.000 banen die overheidsorganisaties ten einde van 2015 moesten creëren volgens de banenafspraak.

Dit blijkt uit dit artikel van Trouw op basis van een tussentijds meting van UWV dat tot eind oktober 2015 de banen heeft geteld.

Bent u benieuwd naar de verdeling van de banenafspraak binnen de overheidssector? In deze brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt u de sectorale streefcijfers en de totaal te behalen extra banen. De verdeling is door vertaald naar de sectoren: gemeenten/arbeidsmarktregio’s, ministeries, provincies, defensie, MBO, Universitair Medische Centra en universiteiten.


Terug naar overzicht