Termijn garantieverklaring bestaande WGA eigenrisicodragers verlengd

Vrijdag 3 juni 2016

Begin mei verschenen er berichten in de media omtrent de mogelijke uitstel van de deadline voor het overleggen van de garantieverklaring aan de Belastingdienst voor eigenrisicodragers die reeds hun eigen risico dragen voor de WGA-vast. Op 27 mei 2016 heeft minister Asscher dit bevestigd in een brief naar de Tweede Kamer. De deadline voor het overleggen van de garantieverklaring wordt voor deze werkgevers gezet op 1 januari 2017.

De minister geeft aan dat het om een eenmalige aanpassing gaat die hij via de Verzamelwet SZW 2017 met terugwerkende kracht in de wetgeving vast zal leggen. De minister komt zo werkgevers tegemoet die reeds een garantieverklaring hebben overlegd en die dit nu opnieuw moeten doen.

De Belastingdienst en UWV hebben geen bezwaren op deze nieuwe regeling. Dit ook omdat dit hun meer ruimte biedt om hun administratieve processen goed op elkaar af te stemmen.

De uitstel van de deadline geldt overigens alleen voor eigenrisicodragers die reeds hun eigen risico dragen voor de WGA-vast. De nieuwe regeling geldt niet voor werkgevers die nu zijn aangesloten bij een publieke verzekering en die (eventueel) willen overstappen naar eigenrisicodragerschap. 

Eigenrisicodragerschap
Human Capital Insurance kan de kosten en baten van eigenrisicodragerschap en publiek verzekeren voor u in kaart brengen en u voorzien van een passend advies. Ook kan Human Capital Insurance u ondersteunen bij de uitvoering in het kader van de WGA. Neem gerust contact op voor meer informatie.  


Terug naar overzicht