Quotumregeling voorlopig van tafel

Donderdag 14 juli 2016

Woensdag meldde staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer dat de markt- en overheidssector de Banenafspraak ruimschoots hebben behaald. Sinds 1 januari 2013 hebben de sectoren tezamen ruim 21.000 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De Quotumregeling, een eventuele boete voor werkgevers die zich onvoldoende voor deze afspraak zouden inzetten, is hiermee voorlopig van tafel.

De doelstelling was dat de sector markt eind 2015 6.000 banen zou realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking en dat de sector overheid 3.000 banen zou realiseren. Uit de één-meting van UWV blijkt dat de sector overheid eind 2015 5.343 banen heeft gerealiseerd en de sector markt maar liefst 15.604 banen.

Hier kunnen wel enige kanttekeningen bij worden geplaatst. Zo staat het aantal niet gelijk aan het aantal nieuwe mensen dat aan een baan is geholpen, omdat een deel van de mensen al werkten bij een bedrijf of bij de overheid en zelf meer uren zijn gaan werken. Ook zijn sommige banen ingenomen door mensen die van een sociale werkplaats afkomstig zijn. Hierdoor weet het ministerie niet precies hoeveel nieuwe mensen aan een nieuwe baan zijn geholpen.

Het goede nieuws laat volgens staatssecretaris Klijnsma duidelijk zien dat werkgevers zich bewust hebben ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij geeft dan ook aan verheugd te zijn om dit feit en dat zij geen aanleiding ziet om de quotumregeling of quotumheffing te activeren.

De uiteindelijke doelstelling van de Banenafspraak is om tussen nu en 2026 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Het kabinet blijft de vinger aan de pols houden. Het UWV stelt conform afspraken elk kwartaal een regionale trendrapportage op en publiceert deze om de voortgang van de afspraak tussentijds te kunnen monitoren. Ook blijft het noodzakelijk om gezamenlijk te kijken waar belemmeringen kunnen worden weggenomen en waar regels eventueel verder kunnen worden vereenvoudigd om de uiteindelijke doelstelling te behalen.

Bronnen: Nu.nl en de Tweede Kamer

Terug naar overzicht