Premiekortingen in 2016

Vrijdag 1 mei 2015

Minister Asscher beraadt zich nog over een eventuele aanpassing van de Premiekorting voor jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten per 2016. In de huidige regeling profiteren kleine werkgevers minder van de regeling ten opzichte van grote werkgevers. De kleine werkgever draagt minder werkgeverspremies af, waardoor de premiekorting ook lager is.

In de nieuwe situatie wordt de korting niet gemaximeerd op de betaalde werkgeverspremie, maar over de totale loonbelasting.

Als onderdeel van het aanpassingsvoorstel wordt het bedrag niet per loonperiode, maar per jaar achteraf uitgekeerd. Ook wordt het bedrag per premiekorting verlaagd om deze wijziging budget neutraal door te voeren.

Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers heeft dit plan grote effecten aangezien zij vaak meerdere kortingen toepassen. In de nieuwe regeling krijgen zij aanzienlijk minder premiekorting en wordt het bedrag dus 1 maal per jaar en achteraf vastgesteld.

De Tweede en Eerste Kamer moeten dit wijzigingsvoorstel nog goedkeuren.


Terug naar overzicht