Premiekorting Jongeren interessanter

Dinsdag 25 november 2014

Sinds 1 juli 2014 mag u maximaal twee jaar lang premiekorting (€ 7.000 verdeeld over 2 jaar) toepassen voor een jongere werknemer (18 tot maximaal 26 jaar) die direct voorafgaande aan het dienstverband een WW of bijstandsuitkering ontving.

Deze premiekorting wordt aangepast: Met ingang van 1 juli 2015 mag u de premiekorting jongeren ook toepassen voor dienstverbanden van ten minste 24 uur per week. 

Overzicht voorwaarden:

  • U neemt op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere werknemer aan (van minimaal 18 en maximaal 26 jaar).
  • De werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. 
  • U krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximaal 2 jaar. 
  • U moet de werknemer in dienst nemen voor minimaal 32 uur per week. 
  • U moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden geven. 
  • De werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van UWV of van de gemeente. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam.

De premiekorting jongeren gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst treden. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.


Terug naar overzicht