Participatiewet: 'Alles komt maar op het bordje van de werkgever'

Maandag 11 april 2016

Hans Hogeveen, directeur-eigenaar van ITS in Apeldoorn, gaf op woensdag 6 april in een artikel in het FD aan dat de Participatiewet gedoemd is om te mislukken. ‘Politiek Den Haag heeft zélf een grote afstand tot de arbeidsmarkt en dat heb ik Klijnsma tijdens haar werkbezoek aan ITS ook gezegd!’.

De heer Hogeveen heeft jaren geleden al enthousiaste en gemotiveerde werknemers gevonden dankzij zijn bezoek aan de sociale werkvoorziening. Hij was zo onder de indruk, dat hij de sociale werkplaats (SW) vroeg om te onderzoeken waar verder nog kansen op de werkvloer waren voor arbeidsgehandicapten. Dit resulteerde in vijf werkplekken voor werknemers met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.

Inmiddels is de heer Hogeveen ook voorzitter en ambassadeur van ‘Apeldoorn scoort’. Dankzij dit initiatief werden er vorig jaar 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Dit omdat, naar eigen zeggen, de overheid zich steeds meer terugtrekt en de ondernemer daarom besloot om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen.

De aanpak van de her Hogeveen pakt goed uit. Zo merkt hij een veel lager ziekteverzuim onder de arbeidsgehandicapten en ook groot enthousiasme voor het werk. Ook zorgen deze werknemers ervoor dat de machineoperators zich beter op hun kerntaak kunnen concentreren.

‘Alles komt maar op het bordje van de werkgever’, aldus Hogeveen. Werkgevers moeten ziek werknemers twee jaar doorbetalen. Daarna hebben zieken ook recht op een ontslagvergoeding. Gedurende de ziekteperiode hebben werkgevers de plicht om de zieken te re-integreren. De heer Hogeveen pleit daarom voor een échte no-risk polis. De huidige no-risk polis zorgt er namelijk voor dat de werkgever niet opdraait voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van een arbeidsgehandicapte, maar de re-integratie-inspanningen en premieverhoging komen nog wel op het bordje van de werkgever. Ook is het volgens hem beter om de sociale werkvoorziening (SW) in stand te laten, aangezien zij al veel kennis en ervaring hebben met de doelgroep.

Kijk hier voor het originele artikel.


Terug naar overzicht