No-risk polis voor onbepaalde tijd

Maandag 28 november 2016

Op 17 november 2016 heeft de Eerste Kamer haar akkoord gegeven op de structurele no-riskpolis voor werknemers uit de banenafspraak.

Hierdoor zijn werkgevers niet meer financieel verantwoordelijk indien een van deze werknemers ziek wordt. Deze polis dekt het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte.

Onder de doelgroep vallen:

  • mensen in de Wajong
  • mensen met een WSW-indicatie
  • mensen met een WIW-baan
  • mensen met een ID-baan
  • mensen die onder de participatiewet vallen en die niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Daarbij lanceert UWV binnenkort de kandidaatverkenner banenafspraak. Een online database met bijna 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Kenmerken als reisafstand, opleidingsniveau, het aantal beschikbare uren en de mate van beschikbaarheid zijn zo inzichtelijk. Vervolgens kunt u via het werkgeversservicepunt contact met deze werknemers opnemen. 


Terug naar overzicht