Is de kans op doorstroom naar de IVA voorspelbaar?

Vrijdag 1 augustus 2014

Het UWV Kenniscentrum heeft in 2012 een onderzoek gedaan naar de overgang van WGA gerechtigden naar een IVA uitkering over de periode vanaf de start van de WIA (2006) tot en met september 2011. Daaruit bleek dat over een periode van ruim 5 jaar gemiddeld 8,3% van de WGA gerechtigden doorstroomde naar de IVA. Ook keek het Kenniscentrum naar de samenstelling van deze groep. Het volgende werd vastgesteld:

  • Doorstroom van WGA naar IVA heeft vrijwel alleen betrekking op mensen die bij WGA instroom al volledig arbeidsongeschikt waren.
  • Het overgangspercentage bij mannen ligt 25% hoger dan bij vrouwen.
  • Het overgangspercentage voor mensen ouder dan 45 jaar is 4x zo groot vergeleken met mensen jonger dan 35 jaar.
  • Het overgangspercentage is hoger voor mensen die langer aanspraak maken op een WGA uitkering dan voor mensen die recent in de WGA zijn ingestroomd. Ter illustratie: het doorstroompercentage na 5,5 jaar (een WGA status vanaf 2006) was 14,5%. Het gemiddelde percentage ligt op 8,3%.
  • Mensen met hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, luchtwegziekten en kanker stromen het vaakst door naar IVA.


Hoge WGA uitkeringen veroorzaken een hoge premie en dus hoge loonkosten. Een IVA uitkering wordt niet op de werkgever verhaald. De doorstroom naar de IVA kunt u bevorderen door actieve schadelastbeheersing door Human Capital Scan. Hiermee kunt u uw loonkosten op de langere termijn verlagen.


Terug naar overzicht