Human Capital Scan haalt fout uit beschikking Whk 2015

Vrijdag 15 mei 2015

Het gehanteerde premieloon 2013 blijkt voor een grote groep werkgevers onjuist te zijn vastgesteld. Dit premieloon is onderdeel van de premieberekening voor 2015. Hierdoor kan uw premie onjuist zijn vastgesteld.

De fout kan zowel in uw voor- als nadeel werken. Daarom is een goede controle belangrijk. De Belastingdienst mag niet zelfstandig herzien in uw nadeel wanneer zij wel over de juiste informatie beschikte.

Veel werkgevers hebben een brief ontvangen met de melding dat het premieloon over 2013 te laag is vastgesteld. Bij ondernemingen met een loontijdvak van een maand ontbreekt soms de maand oktober en bij ondernemingen met een vier weken tijdvak ontbreekt soms de 10e of 11e periode.

U kunt uw beschikking bij onze afdeling Premiecheck voorleggen: premiecheck@hcscan.nl Zij beoordelen wat de consequentie van deze fout is. Neemt u al deel aan de Premiecheck 2015, dan voeren we deze controle standaard uit.


Terug naar overzicht