Effect te weinig herkeuringen

Donderdag 20 augustus 2015

Vandaag meldde Novag, de bond voor verzekeringsartsen die werken voor het UWV, aan Trouw dat veel arbeidsongeschikten onterecht een uitkering ontvangen. Reden hiervoor is dat er te weinig tijdige herkeuringen worden uitgevoerd. Maar wat betekent dit nieuws nu voor werkgevers?

In Nederland ontvangen ongeveer 820.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (exclusief eigenrisicodragers) (zie: het UWV Kennisverslag 2015). Ongeveer 550.000 van deze mensen ontvangen een WIA- of WAO-uitkering. Volgens Novag ontvangen ongeveer 1/5de van deze mensen momenteel onterecht een uitkering. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een (ex-)medewerker weer volledig aan het werk kan, maar dat dit niet tijdig aan het UWV is gemeld.

VVD-kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn zei eerder al ‘Zodra je in de WGA komt, kom je er niet meer uit. De WGA is een eindstation terwijl het een tussenstation moet zijn.’

28 september wordt nu een initiatiefnota van het kamerlid in de Tweede Kamer behandeld over een periodieke herkeuring. De verzekeringsartsen zijn positief over het voorstel en vragen hier zelf al langer om bij het UWV en het ministerie.

Volgens Human Capital Scan is dit wederom bewijs dat de (ex)werkgever bij de (ex)werknemer betrokken moet blijven. Deze onterechte kosten voor werkgevers worden door Human Capital Scan gesignaleerd tijdens de controle van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Het kan namelijk zo zijn dat de (ex)werknemers inmiddels recht hebben op een IVA-uitkering, zij reeds volledig hersteld zijn of dat zij in elk geval een gedeelte van de tijd weer aan het werk kunnen. Dit heeft ook gevolgen voor uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die hierdoor mogelijk onterecht te hoog is vastgesteld.

Wilt u uw Whk laten controleren of uw schadelast laten onderzoeken door een gespecialiseerde partij? Schakel dan Human Capital Scan in. Wij kunnen de toegerekende uitkeringen voor u controleren, uw schadelast onderzoeken en, wanneer nodig, aandringen bij het UWW voor een herbeoordelingsprocedure. Neem voor meer informatie contact op met Human Capital Scan. Dit kan door een mail te sturen naar info@hcscan.nl of door te bellen naar 023 – 21 00 110.

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4124928/2015/08/20/Artsen-150-000-onterechte-uitkeringen.dhtml


Terug naar overzicht