Fouten in uw premie Werkhervattingskas

Donderdag 31 juli 2014

Vanaf dit jaar is de gedifferentieerde WGA premie vervangen door de gedifferentieerde Whk (werkhervattingskas) premie. De Whk premie bestaat uit 3 individuele premies, die op basis van hun eigen parameters berekend worden: de WGA, WGA-Flex en Ziektewet premie.

Zoals elk jaar voeren wij ook dit jaar de Premiecheck uit. Met de Premiecheck controleren wij of de Belastingdienst fouten in uw premie heeft gemaakt, en of u daardoor ten onrechte een te hoge premie betaalt. Hierbij vragen wij van elke individuele premie de grondslagen op ter controle.

Uit onze controle is gebleken dat ook dit jaar bijzonder veel fouten zijn gemaakt bij de berekening van deze premies. Hierdoor betaalt het bedrijfsleven miljoenen teveel aan premie.

De hoeveelheid fouten wordt niet alleen veroorzaakt door de toename van één naar drie premies per organisatie. Wij constateren dat vooral in de nieuwe WGA-Flex en Ziektewet premies buitensporig veel fouten zijn gemaakt. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat de informatie uit de systemen, die gebruikt wordt voor de berekening van de premie, niet volledig betrouwbaar zijn. Dit is vergelijkbaar met de problemen waar het UWV en Belastingdienst op stuitten bij de overgang van de WAO naar de WIA.

Deze fouten leiden tot een stijging van uw loonkosten. Een tijdige controle van uw premie is dus van belang. Wij adviseren u om altijd uw gedifferentieerde Whk premie te laten controleren. 


Terug naar overzicht