Extra maatregelen bij UWV

Maandag 8 februari 2016

Het UWV krijgt 40 tot 50 extra keuringsartsen. Dit om de eerder gemelde achterstanden bij het herbeoordelen van arbeidsongeschikten de weg te werken.

Uit de brief die minister Asscher naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat het UWV hiervoor 10 miljoen euro uit eigen middelen vrij moet maken. Daarnaast wil de minister ook dat er meer ondersteunend personeel komt voor de keuringsartsen.

Momenteel wachten ongeveer 25.000 arbeidsongeschikten op een herkeuring. De verwachting is dat de nieuwe artsen ongeveer 7.800 extra herkeuringen uit kunnen voeren.

De achterstanden bij het UWV kwamen al eerder in het nieuws toen de vakbond van verzekeringsartsen, Novag, aangaf dat de uitkeringsinstantie achter liep met herkeuringen vanwege het lage aantal keuringsartsen. Een deel van de uitkeringen kunnen hierdoor te laag of te hoog zijn vastgesteld of zelf onrechtmatig zijn verkregen.

Onderzoek door de Algemene Rekenkamer
Minister Asscher laat daarnaast de Rekenkamer onderzoek doen naar de problemen bij het UWV. Zij moeten onderzoeken of de doelstellingen van het UWV haalbaar zijn met de mankracht en middelen die de instantie momenteel tot haar beschikking heeft.

Herkeuringen
Voor werkgevers zijn er ook mogelijkheden om aan te dringen op een herkeuring. Human Capital Scan kun u hierbij helpen. Meer informatie vindt u op deze pagina over schadelastbeheersing.

Bron: Financieele dagblad

Terug naar overzicht