12,5 miljoen beschikbaar ter bevordering van duurzame inzetbaarheid

Vrijdag 16 september 2016

In september start een nieuwe ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) met als thema ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Middels deze nieuwe subsidie wordt er €12.500.000 beschikbaar gesteld voor projecten die zich richten op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016.

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Zij kunnen de subsidie gebruiken om de plannen te financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Per aanvraag wordt minimaal €120.000,- en maximaal €500.000,- verstrekt. Bij grote samenwerkingsverbanden kan dit een drievoud van het maximale bedrag zijn.

In het najaar start wederom de variant op de ESF-subsidie waarmee individuele arbeidsorganisaties deze kunnen aanvragen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. U vindt hier meer informatie.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Human Capital Scan.

Bron

Terug naar overzicht