Eerlijke marktwerking: een schijnzekerheid

Vrijdag 25 maart 2016

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. Doel van deze wetswijziging is om een gelijk speelveld te creëren tussen publiek en privaat in het WGA-stelsel. Dit ten behoeve van een eerlijke marktwerking.

Eerder waren er al meldingen rondom de verstoorde concurrentiehoudingen voor de WGA-vast. Bedrijven die privaat verzekerd waren, mochten namelijk weer terugkeren naar UWV tegen een minimumpremie. Dit is nu gewijzigd. Werkgevers die na eigenrisicodragerschap WGA terugkeren naar UWV moeten op basis van de eigen historische lasten een premie betalen (zie voor meer informatie over de berekening van de premie de Werkhervattingskas).

Wanneer werkgevers, na 1 juli 2015, kiezen voor eigenrisicodragerschap, dan mogen zij vanaf 2017 alle staartlasten bij UWV achterlaten. Wanneer de werkgever terugkeert naar UWV, dan krijgt deze de staartlasten weer voor zijn rekening. De werkgever moet dan ook voor een periode van minimaal drie jaar bij UWV blijven. Dit is ook van toepassing wanneer de private verzekeraar zelf de garantiestelling intrekt.

Voor werkgevers is het dan ook van belang om zich te verdiepen in de beste oplossing voor de lange termijn. Zo komt u niet voor onnodige verrassingen te staan en komt u tot de beste keuze: publiek op privaat verzekeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Human Capital Scan via 023 – 21 00 110.

Bron: nieuwsflits 23 maart 2016 van VeReFi

Terug naar overzicht