De Participatiewet: steeds een stukje duidelijker

Dinsdag 12 januari 2016

Dankzij diverse nieuwe regelingen wordt de Participatiewet steeds een stukje duidelijker. Zo gaat per 1 januari 2016 het Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Participatiewet in. Dankzij dit nieuwe wetsvoorstel kunnen werkgevers gemakkelijk gebruik maken van diverse instrumenten om zo extra banen beschikbaar te stellen. Ook gaat de Wet taaleis Participatiewet in waardoor bijstandsgerechtigden verplicht zijn de Nederlandse taal te leren (wanneer zij deze nog onvoldoende beheersen).

Op 31 augustus werd een brief met Kamervragen gestuurd omtrent de ‘onduidelijkheden over de hoogte van de mobiliteitsbonus en het doelgroepenregister voor schoolverlaters van het voorgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleidingen’. Naar aanleiding van dergelijke vragen is het Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Participatiewet aangenomen. Dankzij dit Wetsvoorstel kan de hele doelgroep van de Banenafspraak aanspraak maken op een no-riskpolis en/of een mobiliteitsbonus. Deze afspraak werd gemaakt door werkgevers, sociale partners, UWV en gemeenten.

De Wet taaleis Participatiewet is ingegaan voor bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen waardoor zij belemmerd worden in hun zoektocht naar een baan. Dankzij deze wet worden zij verplicht om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt per 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden.

Naast deze maatregelen heeft staatssecretaris Kleinsma een schematisch overzicht ingezonden welke inzicht geeft in wie voor wat en tot welke datum een tegemoetkoming kan ontvangen. Deze vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Human Capital Scan via de contactpagina. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.quotumwet.nl.

Bron: Personeelsnet

Terug naar overzicht