CRvB Ziektewetuitkering teruggedraaid

Woensdag 31 augustus 2016

Stelt u zich voor: een werkgever en een werknemer hebben twee parttime dienstverbanden. Eén vast dienstverband en één tijdelijke dienstverband welke van rechtswege eindigt tijdens de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Normaliter zou een medewerker recht hebben op Ziektewet omdat de loondoorbetalingsplicht van rechtswege afloopt en de medewerker nog altijd arbeidsongeschikt is.

In dit geval, was het UWV echter van mening dat er sprake was van een doorlopend dienstverband. Hierdoor kende zij geen Ziektewet uitkering toe. Dit deed zij onder verwijziging naar eerdere uitspraken van de Centrale Raad van beroep. De Raad stelde hier dat er geen reden is om uit te gaan van twee dienstverbanden wanneer de werkzaamheden in zowel de vaste dienstverband als de tijdelijke dienstverband weinig van elkaar verschillen.

In tegenstelling tot het UWV en de Rechtbank, stelt de Raad van Beroep nu dat er geen wetsbepaling in de weg staat en dat er wel degelijk sprake is van twee dienstverbanden. Hierdoor ontstaat er recht op Ziektewet wanneer deze van rechtswege eindigt bij het tijdelijk dienstverband. Dit lijkt toch opmerkelijk, aangezien Ziektewetuitkeringen sinds 2014 op werkgevers worden verhaald middels de premie Werkhervattingskas.

Centrale Raad van Beroep 19 augustus 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3109.

Terug naar overzicht