Audits: 2x succesvol

Woensdag 19 september 2018

In het (bijna) afgelopen kwartaal onderging Human Capital Alert twee verschillende audits. Het UWV toetste ons in het kader van de Ziektewet-uitvoering, en Nationale Nederlanden op het gebied van de WGA-uitvoering. Beide audits vonden plaats op ons kantoor in Den Haag in een plezierig-zakelijke sfeer. 

UWV-audit
De UWV-audit richtte zich met name op de Ziektewet-uitvoering, de dagloonberekening en de communicatie met het UWV rond uitkeringsrechten. Hun bevindingen zijn positief en vormen een goede basis voor de verdere samenwerking tussen Human Capital Alert en het UWV.

Nationale Nederlanden
De audit door Nationale Nederlanden richtte zich op onze unieke preventie-aanpak die wij realiseren door de structurele inzet van ons zelfontwikkelde instrument Risico inschatting & Advies (RiA). Hiermee leveren we zowel op individueel casus- als op bedrijfsniveau ondersteuning aan opdrachtgevers.

Schematische weergave: 

RiA

Daarnaast lichtte de auditors van Nationale Nederlanden de inzet en resultaten van de WGA-uitvoering en re-integratiebegeleiding door voor werkgevers die bij hen zijn verzekerd.

Ook hier waren de bevindingen positief en bieden ze vruchtbare grond voor verdere samenwerking tussen Human Capital Alert en Nationale Nederlanden.

Meer informatie over onze preventieve- en curatieve WIA-aanpak?  
Vraag een van onze specialisten: Sil Wagenaar / sil.wagenaar@hcscan.nl / (06) 1211 8345


Terug naar overzicht