Overgangsregeling voor doorlopende kortingen in 2018

Dinsdag 13 maart 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn de lopende premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen. Er geldt een overgangsregeling voor premiekortingen die u in 2017 toepast.

Past u in 2017 een premiekorting toe voor één of meerdere werknemers? Dan hebt u vanaf 1 januari 2018 recht op 1 van de 4 nieuwe loonkostenvoordelen, voor de resterende periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting.

U moet dan wel aan deze 3 voorwaarden voldoen:

  • U geeft in uw aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast. Dat kan u uiterlijk op 1 mei 2018 corrigeren.
  • U vult in deze aangifte over het laatste aangiftetijdvak ook een bedrag aan premiekorting in. Vergeet u dat, dan moet u dat uiterlijk op 1 mei 2018 corrigeren.
  • U geeft in uw aangiften over 2018 aan dat u 1 of meer loonkostenvoordelen voor deze werknemer wilt aanvragen.
     
Heeft u vragen over de overgangsregeling of twijfelt u of er recht is op een premiekorting en/of loonkostenvoordeel dan kunt u uw vragen aan ons voorleggen en helpen wij u verder.
 

Terug naar overzicht