Verhoging AOW-leeftijd

Maandag 20 november 2017

Om de AOW betaalbaar te houden is een aantal jaren geleden het besluit genomen de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

De verhoging van de AOW-leeftijd vereist een andere mentaliteit, bij zowel werkgevers als werknemers. We moeten langer doorwerken, maar we zijn ook fitter dan vroeger en leven langer. De vraag is niet alleen hoe we de periode na het arbeidzame leven gaan financieren, maar ook of we die verlegde eindstreep als werkende kunnen halen.

Tijdspad verhoging AOW-leeftijd

Jaar

Verhoging in maanden

AOW-leeftijd

Betreft personen geboren

2017

3

65 jaar + 9 maanden

Na 30-06-1951 en vóór 01-04-1952

2018

3

66 jaar

Na 31-03-1952 en vóór 01-01-1953

2019

4

66 jaar + 4 maanden

Na 31-12-1952 en vóór 01-09-1953

2020

4

66 jaar + 8 maanden

Na 31-08-1953 en vóór 01-05-1954

2021

4

67 jaar

Na 30-04-1954 en vóór 01-01-1955

2022

3

67 jaar + 3 maanden

Na 12-1954 en vóór 01-10-1955

2023

0

67 jaar + 3 maanden

Na 30-09-1955

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor uw collectieve inkomensverzekeringen (o.a. WGA Eigenrisicoverzekering, WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering).

Nationale Nederlanden
Nationale-Nederlanden past haar WGA-hiaatverzekeringen en het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedentverzekering) aan de verhoogde AOW-leeftijd. De verzekerde eindleeftijd van werknemers met een van deze producten wordt standaard verhoogd tot de AOW-gerechtigde leeftijd, tot maximaal 68 jaar. Alle werknemers die na 1 januari 2018 ziek worden, vallen onder deze nieuwe voorwaarden.

Klanten betalen geen extra premie door de uitbreiding. Vooruitlopend op een verdere stijging van de AOW-leeftijd kunnen werkgevers er ook voor kiezen de eindleeftijd van de verzekering naar maximaal 70 jaar te tillen. Dan betalen ze wel een hogere premie. De wijziging geldt voor zowel bestaande als nieuwe polissen.

ASR / De Amersfoortse
Vanaf 1 januari 2017 gaat ASR / De Amersfoortse voor alle collectieve inkomensverzekeringen uit van een maximale AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Voor deze uitbreiding heeft deze verzekeraar dit jaar geen extra premie in rekening gebracht. Deze wijziging wordt per 01-01-2018 ook doorgevoerd in de polisvoorwaarden.

Aegon
Aegon heeft de dekking van haar Aegon Gezond Werkplan aangepast aan deze wetswijziging.


Terug naar overzicht