Krachtenbundeling Nationale Nederlanden en Delta Lloyd

Vrijdag 17 november 2017

Nationale Nederlanden en Delta Lloyd bundelen de krachten in Nederland.

Beide organisaties willen met deze integratie werken aan een slagvaardig, efficiënt en innovatief bedrijf dat toekomstbestendig is. Hierbij willen zij de administratieve impact voor klanten zoveel mogelijk beperken en de efficiency zoveel mogelijk vergroten.

De integratie van twee bedrijven kost tijd. Het vraagt onder meer om een grondige analyse van het producten -en dienstenpalet, systemen en processen. Dat hierdoor banen verloren gaan staat vast, maar hoe veel is nog niet bekend. Niet alleen het bedrijf Delta Lloyd, maar ook de merknaam komt te vervallen.

De naam van de nieuwe organisatie is Nationale-Nederlanden (NN). Er wordt bewust voor gekozen om verder te gaan onder één sterk merk, dat duidelijk herkenbaar is in de markt. U kunt hetzelfde kwaliteitsniveau verwachten, dat u gewend bent. NN bundelt kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen zij nog beter aan de veranderende wensen van u als klant tegemoet komen. Ook zal er sprake zijn van een continue verbetering van producten en dienstverlening.

Grootzakelijke klanten
De meeste  producten van Delta Lloyd krijgen in de komende twee jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van NN. Dit gebeurt zorgvuldig. Voordat er voor uw bedrijf iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht.

Om voor grootzakelijke klanten (bedrijven met een loonsom van minimaal € 1,25 miljoen) een passend aanbod te kunnen maken deelt Delta Lloyd de daarvoor benodigde gegevens over uw bedrijf en werknemers met NN. Vanzelfsprekend worden deze gegevens uiterst zorgvuldig en conform wettelijke voorwaarden behandeld.

Als het goed is heeft u in oktober jl. via uw verzekeringsadviseur reeds een verlengingsaanbod van NN ontvangen voor uw collectieve inkomensverzekeringen (o.a. WGA verzekering voor eigenrisicodragers) bij Delta Lloyd.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, dan zullen we u hierover informeren.


Terug naar overzicht