Werkwijzer Poortwachter van het UWV

Woensdag 19 april 2017

Op 24 maart heeft het UWV haar nieuwe werkwijzer gepubliceerd. Met de publicatie wil het UWV haar 'toetsingskader' voor de beoordeling van de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer transparanter maken.

De nieuwe Werkwijzer ademt (nog meer dan het oude kader ‘RIV toets in de praktijk’) een ‘sfeer’ uit van verplichtingen voor de werkgever en voornamelijk rechten voor de werknemer. Een aantal verplichtingen zijn ook lastig te realiseren gelet op het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de werkwijzer downloaden via deze link.

Wij besteden hier in onze kennisbijeenkomsten specifiek aandacht aan. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden bij amanda.gras@hcscan.nl


Terug naar overzicht