Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Woensdag 6 januari 2016

Het wordt voor een werkgever aantrekkelijker gemaakt om een AOW gerechtigde medewerker in dienst te nemen of te houden. Zo betaalt u geen 104 weken loon bij ziekte, maar 13 weken (in de toekomst wordt dit mogelijk ingekort naar 6 weken), hoeft u geen plan van aanpak bij ziekte te maken, is er geen verplichting tot tweede spoor activiteiten en u hoeft geen re-integratieverslag ‘ziek uit dienst’ op te stellen.

Tevens geldt een ruimere ketenregeling waardoor u maximaal 6 contracten in ten hoogste 48 maanden kunt aanbieden.

Ook geldt een opzegtermijn van 1 maand ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Dit kan zonder tussenkomst van het UWV of de rechter. Ook bent u geen transitievergoeding verschuldigd.

De Wet minimumloon wordt van toepassing op de AOW-gerechtigden.

Hier vindt u de wetstekst: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd


Terug naar overzicht