Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA

Dinsdag 17 november 2015

Voor veel werkgevers is de publieke premie voor de WGA en Ziektewet (gedifferentieerde premie Werkhervattingskas) kostbaarder dan een private verzekering. Bij de Ziektewet is het zelfs mogelijk om geheel eigenrisicodrager te worden en dus geen verzekering te sluiten. 

Een dergelijke overstap heeft niet alleen financiële consequenties. Ook organisatorisch worden er andere verantwoordelijkheden bij de werkgever belegd. 

Human Capital Scan begeleidt werkgevers bij hun vraag of eigenrisicodragerschap voor Ziektewet of WGA een interessante optie is. Daarbij creëren we inzicht in de toekomstige financiële en organisatorische consequenties.

Lees hier meer over eigenrisicodragen


Terug naar overzicht