Transitievergoeding ook na twee jaar ziekte

Donderdag 5 maart 2015

Er is nog weinig aandacht voor de extra kostenpost die de transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid zal creëren.

Het Financieele Dagblad merkte vanmorgen op, dat deze aanpassing van het ontslagrecht tot gigantische lastenverzwaringen zal leiden ongeacht of werkgevers eigenrisicodrager voor de Werkhervattingskas zijn, danwel via het UWV verzekerd zijn.

De transitievergoeding:

  • een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar;
  • een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar;
  • maximum van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Een ontslagvergoeding was tot heden niet verplicht bij medewerkers die na 104 weken ziekte werden ontslagen. Dat is met de Wet Werk en Zekerheid veranderd.

Lees hier meer over de Wet Werk en Zekerheid

 


Terug naar overzicht