Aanspraak ziekengeld (Rechtbank Amsterdam)

Dinsdag 10 februari 2015

Het is zeer belangrijk voor een werkgever om te weten of een werknemer aanspraak op ziekengeld heeft. De werkgever kan (en wordt aanbevolen) twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking informeren bij de werknemer of hij aanspraak heeft op ziekengeld. De werkgever moet dit uiterlijk vier dagen na ziekmelding van een werknemer melden aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Als het voor de werkgever niet bekend is of een werknemer aanspraak heeft op ziekengeld, kan deze melding niet (op tijd) gedaan worden. Indien dit niet op tijd gebeurt, dan zal dit leiden tot bestuurlijke boetes.

Op 5 februari 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gepubliceerd in een zaak over de bovenstaande feiten. (Link naar uitspraak) De zaak behandelde een werkgever die na de proeftijd van twee maanden niet bij de werknemer had nagevraagd of hij aanspraak had op ziekengeld. Volgens de werkgever was hij pas na ziekmelding van de werknemer bekend geworden met zijn aanspraak op ziekengeld. De werkgever wilde de bestuurlijke boetes die waren opgelegd nietig laten verklaren. De rechtbank sprak echter uit dat de werkgever redelijkerwijs twee maanden na indiensttreding van de werknemer bekend had kunnen zijn met zijn aanspraak op ziekengeld. De boetes waren dus gegrond.

Passage uit uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2015:229, Rechtbank Amsterdam, AMS 13- 5111): ..”Voor zover eiseres stelt dat zij niet op de hoogte was van de mogelijke aanspraak van de werknemer op toepassing van artikel 29b van de ZW overweegt de rechtbank dat het aan eiseres was om na twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking of bij de eerste ziekmelding hiernaar onderzoek te verrichten.”..

Human Capital Scan speelt voor haar opdrachtgevers in op de ontwikkelingen in de sociale wet- en regelgeving door onder andere gebruik te maken van personeelsformulier.nl. Dit formulier stelt een werkgever in staat om de benodigde gegevens van de werknemers in te winnen. De werkgever kan zelf zijn logo en welkomsttekst in het personeelsformulier.nl zetten en deze distribueren onder de werknemers. Personeelsformulier.nl geeft werkgevers inzicht in de kansen, budgeten en subsidies uit de sociale- en fiscale wetgeving bij het aangaan van een dienstverband. Naast de financiële voordelen geeft het belangrijk inzicht in de rechten en plichten vanuit UWV, Gemeente en Belastingdienst.


Terug naar overzicht