Uitstel samenvoeging vaste en flexibele WGA-risico’s

Maandag 23 februari 2015

Volgens het Ministerie maken verzekeraars zich zorgen over het speelveld op de hybride markt. De samenvoeging van vaste en flexibele risico’s betekent een uitbreiding van de markt. Verzekeraars hebben aangegeven nog niet klaar te zijn voor deze marktuitbreiding waarin ze zich moeten verbreden naar schadelastbeperking voor flexwerkers.

Om verzekeraars de kans te bieden om goed voorbereid in de markt te stappen wordt de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s een jaar uitgesteld waarmee de invoering wordt verschoven naar 1 januari 2017. Dit extra jaar geeft verzekeraars de kans de actuariële gegevens die recent met UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoeven van hun risicoanalyse. Bovendien stelt dit voorbereidingsjaar verzekeraars beter in staat re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten.

Werkgevers kunnen zich het komende jaar voorbereiden en door Human Capital Scan laten berekenen wat de financiele implicaties zijn van de verschillende verzekeringsopties (via het UWV, via een verzekeraar of de uitkeringen zelf betalen en alleen het failissementsrisico verzekeren). Wilt u meer hierover weten, neem dan gerust contact met ons op.

Lees hier de toelichting van Minister Asscher: Link 


Terug naar overzicht