Terugkeerpremie Ziektewet

Donderdag 18 september 2014

Vanaf 1 januari 2015 zullen werkgevers die het ziektewet risico zelf dragen en terug willen naar het UWV een terugkeerpremie betalen.

Hiermee beoogt minister Asscher een betere dekking van de feitelijke risico’s in plaats van ‘shoppen naar de laagste premie’ en steeds maar verschonen van veroorzaakte schades.

In het huidige model betaalt een ‘terugkerende’ werkgever de eerste twee jaar een minimumpremie ongeacht de eerder veroorzaakte uitkeringsschade en ongeacht de uitkeringsschade in de eerste twee jaar na terugkeer bij het UWV. Hierdoor wordt het voor werkgevers met veel uitkeringsschade vaak zelfs interessant om naar het UWV terug te keren.

Hoogte van de terugkeerpremie
In het nieuwe model vanaf 1 januari 2015 betaalt de werkgever een terugkeerpremie. Het UWV stelt de premie op minimaal de helft van de sectorale premie voor de werkgever. Het UWV zal een hogere premie hanteren bij werkgevers die voorheen aan het UWV al een hogere premie betaalden.

Korte of lange termijn voordeel
De voordelen op de korte termijn zijn vrij eenvoudig te berekenen en voor de meeste adviseurs begrijpelijk over te dragen. Er wordt vaak gezocht naar de beste risicodekking, de laagste premie en de minste administratieve lasten.

Maar de echte voordelen liggen hier niet. Ook wij kunnen uw premies, terugkeerpremie en financiële voordelen berekenen. Maar het gaat om uw toekomstige uitkeringsschade. Uw schadelast kennen en uw schadelast actief beïnvloeden leidt op de lange termijn tot de meeste financiële voordelen.

De terugkeerpremie is slechts een begin van de wetgever om de ‘vervuilende werkgever’ te belasten. Daarbij is terugkeren naar het UWV niet goed of fout, maar haalt u het echte voordeel bij het voorkomen en beïnvloeden van uw uitkeringsschade. Wij helpen u daar graag bij!


Terug naar overzicht