UWV Premieparameters 2015 bekend

Woensdag 3 september 2014

Het UWV heeft deze week de premieparameters voor de werkhervattingskas gepubliceerd en dat is voor ons een moment voor bezinning. Deze premieparameters bepalen een belangrijk deel van de loonkosten 2015.

Wat valt op?

  • De premie voor WGA (vast) is lager dan verwacht vanwege de grote terugkeer van eigen risico dragende werkgevers naar het UWV.

Deze lagere premie leidt ertoe dat ook in 2015 terugkeer naar het UWV een reëel alternatief vormt voor eigen risicodragerschap WGA via de verzekeraar.

Helaas is deze terugkeer vaak korte termijn gedreven. Terwijl uw schadelastontwikkeling op de lange termijn uiteindelijk bepaalt of u beter af bent bij het UWV of als eigenrisicodrager. U heeft een compleet beeld van uw huidige en te verwachten WGA en Ziektewet schadelast nodig om een keuze te maken.

Focus op schadelast is in onze visie het toverwoord

  • Voorkomen van WGA toerekeningen
  • Bevorderen van WGA uitstroom

Voor de beeldvorming geven wij onderstaand een prognose van de schadelastontwikkeling:

Premieontwikkeling WGA toerekening vs Premie

Zoals u kunt zien zal de schadelast nog toenemen tot 2018 en wordt de wig tussen schade en premie kleiner in de komende jaren. De verzekeraars houden het moeilijk met deze verzekeringen en u staat voor een keuze waar wij u graag bij ondersteunen.


De premies 2015 in een overzicht:

UWV premies 2014 en 2015
 


Terug naar overzicht