Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid

Maandag 7 april 2014

In het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid zijn maatregelen opgenomen rond flexibele arbeid, ontslag en WW. Deze maatregelen hebben vanwege de koppeling van WW en WIA ook effect op uw arbeidsongeschiktheidslasten.

Zo gaat de maximale duur van de Loon Gerelateerde Uitkering (LGU) evenals de WW naar 24 maanden en zal de voorgenomen ‘transitievergoeding’ (maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris bij ontslag) ook van toepassing zijn bij ontslag ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer herplaatsing van een arbeidsongeschikte medewerker binnen uw eigen organisatie niet mogelijk blijkt, heeft dit extra gevolgen voor uw organisatie.

Zo zorgt de introductie van de transitievergoeding voor een significante kostentoename.

Wilt u meer weten over de Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen voor uw organisatie? Kom dan naar een van onze trainingen Sociale Zekerheid 4.2 op 5 of 10 juni.


Terug naar overzicht