Controle Afdrachtsvermindering Onderwijs

Woensdag 9 april 2014

Werkgevers mochten tot eind 2013 op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (wva) minder belasting en premies betalen voor sommige werknemers die zij een opleiding aanbieden.

De afdrachtsvermindering had als doel het stimuleren van werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs. Deze regeling is in verband met het vele misbruik vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

Administratieve verplichtingen
Voor elke werknemer moet u per aangifte loonheffingen bijhouden hoeveel afdrachtvermindering u hebt toegepast. Deze gegevens bewaart u bij uw loonadministratie. Daarnaast moet u volgens het handboek loonheffingen onder andere een kopie van de leer- werkovereenkomst of de verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum bij uw loonadministratie bewaren. U kunt de afdrachtvermindering niet meer toepassen als een werknemer het examen heeft gehaald of tussentijds met zijn opleiding stopt. Daarnaast zijn er diverse eisen waaraan de desbetreffende opleiding moet voldoen.

Controle van de Belastingdienst
De Belastingdienst is een grote controle naar het WVA gebruik tussen 2009 en 2013 gestart. Daarbij wordt de documentatie van de werkgever beoordeeld op volledigheid en juistheid. Zo vraagt de controleur om alle overeenkomsten, diploma’s en overige informatie van uw praktijkbegeleider. Uit onze ervaring blijkt dat de controle verder gaat dan de vereisten volgens het handboek loonheffingen.


Terug naar overzicht