Nog meer UWV post

Maandag 10 februari 2014

In december ontvingen werkgevers hun beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. Begin 2014 ontvangen werkgevers de Ziektewet toerekeningen over 2015 in een overzicht.

Het gaat hier om de (ex-)werknemers aan wie het UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend. Bij deze brief zit dan ook een overzicht van deze uitkeringen. U ontvangt dit overzicht alleen als er instroom aan u wordt toegerekend.

De frequentie dat u post van het UWV ontvangt, zal de komende tijd alleen maar toenemen. Stuurt u gerust de beschikkingen, overzichten en andere stukken aan ons op. Wij beoordelen de inhoud en adviseren u over de te nemen stappen.

Bron: uwv.nl (nieuws februari)


Terug naar overzicht