Verjaring premiejaar 2008

Maandag 9 december 2013

Bij de jaarwisseling sluiten we ook een fiscaal boekjaar. Daarnaast wordt een boekjaar van 5 jaar terug 'definitief' wat wil zeggen dat er geen correcties meer mogelijk zijn. 

Tot 31 december 2013 kunt u nog correcties over 2008 door voeren.

Belangrijk
Heeft u nog niet verzonden correctieberichten? Of zijn er besparingen gesignaleerd die u nog niet heeft verwerkt in de verloning, dan is het van groot belang om deze correcties voor 31 december 2013 aan de Belastingdienst te verzenden. Daarna zal de Belastingdienst deze correcties niet meer in behandeling nemen.

Indien u in 2008 WGA premie betaalde aan het UWV, dan kunnen wij deze premie nog beoordelen middels onze Premiecheck. Wij kunnen uw, in 2008 betaalde WGA premie, zelfs nog in 2014 verlagen mits wij een gefundeerd bezwaar hij de Belastingdienst hebben aangeleverd voor 31 december 2013.

Mocht u dus toch nog een controle van 2008 wensen, dan is haast geboden. 


Terug naar overzicht