WGA Premie wordt Whk premie

Woensdag 6 november 2013

De “modernisering ziektewet” zorgt voor een wijziging in de werkgeverspremies. Hieruit ontstaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. Deze premie geldt ook voor de WGA ‘eigenrisicodragers’!

Deze nieuwe premie blijkt in veel gevallen te hoog vastgesteld en kent een bezwaartermijn van maar 6 weken. Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast) indien u dit risico niet via een verzekeraar heeft herverzekerd. Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen:

  • Gedifferentieerde premie WGA-vast;
  • Gedifferentieerde premie WGA-flex;
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex.

U gaat dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die tot uw risico worden gerekend. Dit zijn werknemers die:

  • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
  • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
  • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk

Ieder jaar worden de premies door UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt de Belastingdienst naar gegevens van 2 jaar eerder.

 De Belastingdienst informeert u altijd in het najaar over uw gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie vanaf premiejaar 2014 uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken. Dit doet Human Capital Scan voor haar opdrachtgevers bij de Belastingdienst.

 Verlagen premie Whk: doe de Premiecheck
De Whk premie blijkt in veel gevallen te hoog vastgesteld en kent een bezwaartermijn van maar 6 weken. Human Capital Scan controleert voor ruim 2800 werkgevers deze premie teneinde te voorkomen dat deze werkgevers te veel betalen. En met succes, want tot heden is ruim 75 miljoen euro aan teveel betaalde premies teruggevorderd.

Bent u Eigen Risicodrager?


De WHK premie bestaat uit 3 onderdelen. Voor het onderdeel WGA flex kunnen werkgevers nog geen ‘eigenrisicodrager’ zijn. Ook eigenrisicodragers voor de WGA en de Ziektewet zullen dus Whk premie betalen, maar dan alleen op basis van hun WGA flex instroom.

 Human Capital Scan beoordeeld onafhankelijk welke risico’s u loopt in het kader van de Modernisering Ziektewet.

Onze Premiecheck bestaat concreet uit:


  • Controle van de gedifferentieerde WHK premie en haar grondslag;
  • Onafhankelijke beoordeling welke risico’s u loopt in het kader van de Modernisering Ziektewet
;
  • Alsnog een besparingscontrole op voorgaande jaren.

Terug naar overzicht