Quotumregeling in begrotingsakkoord 2013

Woensdag 6 november 2013

Nu het kabinet met de oppositie een begrotingsakkoord heeft gesloten, gaan er weer een aantal zaken veranderen op het gebied van de Sociale Zekerheid.Zo wordt de Quotumregeling vervroegd ingevoerd als niet wordt voldaan aan de afspraak dat werkgevers in de marktsector in 2014 minimaal 5000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gecreëerd.Eerder werd al in het regeerakkoord afgesproken dat dit er 2500 hadden moeten zijn in 2014. Dit betekent dus een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten in 2014. Eind 2015 (Dit is met een jaar vervroegd) wordt door het kabinet bekeken en beoordeeld of de quotumregeling ingevoerd moet gaat worden. Dit is het geval als de afspraken van het aantal te creëren banen voor arbeidsgehandicapten niet is geslaagd.Wat houdt de quotumregeling in?

Doel van het quotum is het vergroten van het aantal werkplekken voor arbeidsgehandicapten bij reguliere werkgevers.

wanneer de Quotumregeling ingevoerd wordt, betekent dit dat u, als werkgever, minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst moet hebben. Dit percentage zal langzaam worden opgebouwd. Per niet vervulde arbeidsplaats zal u een boete van 5000 euro moeten betalen.Wat betekent dit voor u als werkgever?

Met een simpel rekenvoorbeeld zal ik u proberen wegwijs te maken in deze nieuwe regeling.
Stel er werken 300 medewerkers bij uw organisatie.. Dit houdt in dat van de 300 medewerkers er minimaal 15 arbeidsgehandicapt moeten zijn.

Wanneer er echter maar 5 mensen werken met een arbeidsgehandicaptenstatus dan betekent dit voor u dus een boete van 5000 x 10 = 50.000 euro.Wat kunt u nu al doen om dit te voorkomen?

Door de mogelijke invoering van de quotumregeling is het van groot belang dat u weet wie binnen uw organisatie werkzaam is als arbeidsgehandicapte. En daar zit hem nou juist de kneep. UWV geeft geen informatie of iemand wel of niet arbeidsgehandicapt is.

Human Capital Scan heeft veel ervaring met het signaleren en registreren van arbeidsgehandicapten en kan ook voor u inzichtelijk maken wie van uw werknemers arbeidsgehandicapt is. Zo heeft u deze informatie nu al, zodat u tijdig kunt bepalen of u aan de 5% procentnorm voldoet en inspelen op uw specifieke uitgangssituatie.


Terug naar overzicht