Schadelastbeheersing

Heeft u (ex)werknemers met een WGA of Ziektewet uitkering? Dan bent u in de meeste gevallen financieel belast met deze uitkering door een premieverhoging of een nota.

Bijna al deze uitkeringen aan (ex)werknemers worden op de laatste werkgever verhaald. Dat kan middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die u aan de Belastingdienst betaalt of via een nota (eigenrisico dragen) die u mogelijk bij een private verzekeraar kunt indienen.

Contact met uw (ex)werknemer!
De rekening voor WGA uitkeringen wordt voor maximaal 10 jaar bij de laatste werkgever neergelegd en voor Ziektewet uitkeringen kan dat voor 2 jaar (plus opvolgend 10 jaar indien een WGA toekenning volgt op de Ziektewet uitkering).

Als eigenrisicodrager bent u gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van deze (ex)werknemer. Als UWV verzekerde heeft u deze verantwoordelijkheid niet en is de WGA-gerechtigde zelf verantwoordelijk de wijzigingen in zijn situatie aan het UWV door te geven. U draagt wel de lasten voor de WGA uitkering.

U moet dus vinger aan de pols houden gedurende de tijd dat u de rekening betaalt. Mogelijk is er meer of minder verdiencapaciteit. Bij structurele en duurzame arbeidsongeschiktheid betaalt u zelfs mogelijk onterecht omdat hiervoor een andere uitkeringsvorm geldt.

Helaas blijkt in de praktijk dat de ex-werkgever dit lastig vindt en geen contact met de werknemer onderhoudt. Hierdoor kunnen uitkeringen jarenlang onterecht door lopen met kosten tot ver boven de €100.000 over de looptijd bij het maximale SV-loon (waar je al snel op uit komt).

Middels schadelastbeheersing door Human Capital Scan toont u zich als een betrokken werkgever die periodiek de situatie en verdiencapaciteiten bespreekt.