Premiecheck Werkhervattingskas

Controle van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas loont!

In december 2016 ontvangen werkgevers de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 (premie Whk).

De premielast is aanzienlijk: maximaal 4,36% van uw loonsom.

Meer achtergrondinformatie vindt u hier.

Fouten in uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?
De premie Whk grijpt terug op uitkeringen vanaf 2007 tot heden. Deze uitkeringen worden achteraf gekoppeld aan werkgevers om de premiehoogte te bepalen. De Premiecheck maakt de daarbij ontstane fouten inzichtelijk.

Daarnaast heeft het UWV richtlijnen opgesteld waarlangs zij zelf behoort te werken. Uit eerdere controles blijkt dat ook hier fouten worden gemaakt en werkgevers soms onterecht uitkeringen doorbelast krijgen. Het verhalen van een uitkering op een werkgever is onderhevig aan veel regels. Human Capital Scan toetst alle uitkeringen en zorgt voor een verlaging van uw premie.

Controle van uw premie door Human Capital Scan
We zijn gespecialiseerd in deze controles en controleren jaarlijks voor vele honderden werkgevers hun premies. Wij kunnen u ontlasten door het traject, van analyse tot een inhoudelijk bezwaar, uit te voeren. Onze expertise staat garant voor een maximaal resultaat. De Premiecheck op uw Whk premie gebeurt op basis van een ‘no cure, no pay ‘ overeenkomst. U betaalt alleen indien er concrete resultaten geboekt worden.

Mocht u meer over ons willen weten, dan hopen wij dat onze referenties u kunnen overtuigen. Enkele van onze referenties en testimonials vindt u op onze website.

Urgentie en bezwaartermijn
De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken. Indien u daar geen gebruik van maakt, dan is daarna alleen een ambtshalve correctie van uw premie mogelijk.

Wij attenderen u erop dat ook in 2017 veel premies fouten kunnen bevatten. Een controle van uw premie 2017 is zeer belangrijk.

Wij helpen u graag
Via onze website kunt u een bericht achterlaten, dan bellen wij u direct terug. U kunt uzelf ook aanmelden voor de premiecheck via dit formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.