Schadeprofiel Eigenrisicodrager

Wilt u zich voorbereiden op eigen risico dragen voor de WGA of de Ziektewet?

U kunt kiezen om de kosten van ZW- en/of WGA-uitkeringen voor eigen rekening te nemen (en deze privaat te verzekeren) of om deze publiekelijk te verzekeren bij UWV. Als eigenrisicodrager krijgt u grip op de kosten en verplichtingen van ZW- en/of WGA-uitkeringen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor zowel de financiële als de wettelijke verplichtingen.

WGA per 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-vast en de WGA-flex samengevoegd tot de WGA-premie. Wanneer u per deze datum eigenrisicodrager wordt, dan kunt u uw staartlasten achterlaten bij UWV. Wanneer u niets doet, en u eerder wel eigenrisicodrager was voor de WGA-vast, keert u automatisch terug naar UWV. 

Soms is de publieke premie voor WGA of Ziektewet via het UWV kostbaarder dan een private verzekering. Overstappen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of Ziektewet, kan dan voordelig voor u uitpakken, mits u uitgaat van de juiste gegevens en kennis heeft van de verplichtingen als eigenrisicodrager. Ons schadeprofiel helpt u hierbij.

Schadeprofiel
Het schadeprofiel is het resultaat van een onderzoek dat wij voor u uitvoeren wanneer u overweegt eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of Ziektewet. Als u overstapt om eigenrisicodrager te worden, dan zal de verzekeraar een schatting voor u maken van de te betalen premie op basis van de informatie die u kunt leveren. Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar een te hoge schatting maakt omdat niet alle gegevens bekend zijn of iets over het hoofd wordt gezien. De verzekering is een risicodekking en gaat dus uit van het slechtste scenario.

Wij maken het u graag gemakkelijk door een analyse uit te voeren met een schadeprofiel als resultaat. Deze kunt u bij de verzekeraar gebruiken om van hen een gepaste offerte te ontvangen. Maar het schadeprofiel geeft ook inzage of verzekeren überhaupt nuttig is.

Het is natuurlijk ook mogelijk u te begeleiden bij het overstappen van het eigenrisicodragerschap naar dekking door het UWV.

Let op: 12-jaarsrisico
Men spreekt over een 12-jaarsrisico. Dit omdat de werknemer na twee jaar Ziektewet voor een periode van 10 jaar de WGA in kan stromen. Dit betekent dat er 12 jaar lang kosten verhaald kunnen worden op de werkgever. De verwachting is dat veel verzekeraars geen losse polissen meer zullen sluiten, zodat werkgevers eigenrisicodrager dienen te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Dit om voldoende grip te houden op het 12-jaarsrisico.

Heeft u interesse in het schadeprofiel of wilt u meer informatie?
Bel ons dan gerust via 023 - 21 00 110. We zijn u graag van dienst.