Consultancy

Sociale Zekerheid / Sociale Verzekeringen


In tal van situaties worden werkgevers geconfronteerd met de complexiteit van de Nederlandse sociale zekerheid en bijbehorende sociale verzekeringen. Zo kunt u denken aan:
reorganisaties, fusies, een nieuwe WGA verzekeraar (eigen risico drager worden), probleemdossiers, complexe verloning door verschillende CAO's (en doorwerk regelingen), berekenen van WW-rechten bij collectieve uitstroom van personeel.

Human Capital Scan helpt werkgevers om de voordelen uit deze wetgeving te benutten en de risico's vooraf in kaart te brengen. We zorgen dat de relevante wetgeving toepasbaar en begrijpelijk wordt voor zowel werkgever als haar werknemers.

HR Proces begeleiding


HCS helpt bij het optimaliseren van het administratieve proces: HR - Salaris - Financiën.

Helaas blijkt vaak achteraf dat de cruciale controles ontbreken wat leidt tot onnodig hoge premies, probleem dossiers of andere tijdrovende uitdagingen. Voorkomen gewenst, maar vaak lastig uitvoerbaar. Daarom adviseert Human Capital Scan ondernemingen bij de administratieve HR processen. Doelgericht en middels een duidelijke systematiek worden de ‘onberekende schakels' in het proces gedefinieerd en verbeterd.

Zoals gebruikelijk, starten we met een scan. Deze scan geeft inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden en verbeterpunten. Deze eerste scan is eveneens op basis van no-cure / no-pay en verplicht een werkgever tot niets!