Besparen

Human Capital Scan beschikt over de specialistische kennis, instrumenten en onderzoeksmethoden, die zorgen dat wij voor u de juiste premies berekenen en vervolgens laten vaststellen door de Belastingdienst en/of UWV. Ook over de voorgaande jaren kunnen wij uw premies en afdrachten toetsen.

Ter illustratie: Eén fout in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van 10.000 euro door Belastingdienst of UWV loopt al snel op tot een premie-verschil van 17.500 tot 24.000 euro in dat jaar en gedurende de 10 opvolgende jaren.

Lees verder

Loonkosten

Loonkosten van werkgevers worden in belangrijke mate bepaald door Nederlandse fiscale- en sociale zekerheids wetgeving. Deze complexe wetgeving biedt naast plichten ook vele kansen.

Human Capital Scan draagt bij aan het rendement op uw arbeidskapitaal door een juist gebruik van deze fiscale en sociale wet- en regelgeving. Wij zorgen voor een structurele verlaging van uw loonkosten door gebruik van de regels.

Lees verder

Sociale Zekerheid

Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is een constant onderwerp van discussie en zorg. Door het huidige economische klimaat is er een constante aandacht voor kostenbesparingen. Voornamelijk omdat werkgevers in toenemende mate worden belast met deze kosten middels wetgeving en premies.

Maar werkgevers hebben ook in toenemende mate rechten en kansen. Zo kunnen zij van diverse korting- en subsidieregelingen gebruik maken en kunnen zij in toenemende mate hun sociale zekerheidskosten besturen en verlagen.

Human Capital Scan helpt u bij uw plichten en maakt kansen en besparingen inzichtelijk.

Besparen op uw loonkosten

"Specialisten in de Sociale Zekerheid"

Loonkosten van werkgevers worden in belangrijke mate bepaald door Nederlandse fiscale- en sociale zekerheidswetgeving. Deze wetgeving kenmerkt zich als een lappendeken van regels, rechten en plichten die in de loop der jaren zeer complex en ondoorzichtig is geworden.

Human Capital Scan adviseert werkgevers in dit doolhof.

Wij dragen bij aan het rendement op uw arbeidskapitaal door een juist gebruik van sociale en fiscale wet- en regelgeving. Middels ondermeer het verlagen van premies, het gebruik van subsidies en het beoordelen van de diverse looncomponenten, hebben wij voor ruim 2800 werkgevers in totaal 80 miljoen euro bespaard.

Toegevoegde waarde leveren aan werkgevers is onze focus. Veel ondernemingen hebben ons al gevonden. We informeren u graag over de mogelijkheden!

Onze missie:
dezelfde arbeid

dezelfde mensen

minder kosten
 


Kennismiddag